Metan – rostliny a klima

Recenze: Ovoce Bílých Karpat

Odešel Jiří Velemínský – osobnost rostlinné genetiky

Richard Rokyta sedmdesátiletý

Václav Skuhravý osmdesátníkem

Recenze: Příroda České republiky. Průvodce faunou

Zoologické dny 2008 v Českých Budějovicích

Komentovaný seznam žahadlových blanokřídlých ČR a SR

Recenze: Pravěcí savci, Antibiotický paradox

Recenze: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť

25. mezinárodní konference o lasicovitých šelmách