Moravský kras je největším krasovým územím v České republice. Již roku 1956 byl vyhlášen chráněnou krajinnou oblastí. Část systému Amatérské jeskyně patří jako jeden z mála krasových mokřadů mezi ramsarské lokality. Mnohé jeskyně jsou známé archeologickými či paleontologickými nálezy a výskytem netopýrů.

Použitá a citovaná literatura:
Culek, M. (ed.), 1995: Biogeografické členění České republiky. Praha.
Hromas, J. (ed.) a kol., 2009: Jeskyně. In: Mackovčin, P. a Sedláček, M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XIV., Brno, Praha.
Musil, R. a kol., 1993: Moravský kras. Labyrinty poznání. Adamov.
Růžička, V., Mlejnek, R., Tajovský, K. a kol., 2015: Propast Macocha – specifické centrum druhové rozmanitosti. Ochrana přírody. 70, 1, s. 8–9.
Vašátko, J., Ložek, V., Horsák, M., 2006: Měkkýši Moravského krasu. Blansko.

The Moravian Karst, a protected landscape area since 1956, is the largest karst re­gion in the Czech Republic. A part of the Amateur Cave system is one of very few karst wetlands belonging to the Ramsar sites. Many caves are known for archeolo­gical or paleontological finds and a large population of bats lives there.