Ve dnech 24.–25. listopadu 2016 proběhl v Kostelci nad Černými lesy již 8. ročník Kosteleckého inspirování. Konference se tradičně konala v prostorách místního zámku. Letos na ni zavítalo téměř 150 účastníků a mnozí zde představili své výzkumy, ať už prostřednictvím přednášky, nebo posteru. Zdaleka však nešlo pouze o studenty České zemědělské univerzity v Praze, která konferenci pořádala, přijeli i zástupci z mnoha jiných institucí. Konferenci zahájil plenární přednáškou vážený host a čtenářům Živy dobře známý prof. Karel Prach, který představil, čím se zabývá obor ekologie obnovy. Té byl pak věnován úvodní blok přednášek. Celkově si účastníci v průběhu obou dní vyslechli na 35 přednášek a mohli si prohlédnout bezmála 30 posterů. Témata byla různorodá, většina se týkala ekologie, ale prostor dostaly i příspěvky z oblasti geoinformatiky nebo hydrologie.

V průběhu konference měli účastníci možnost zvolit nejlepší přednášku a poster. Pro výherce byla připravena cena, která mimo jiné zahrnovala půlroční předplatné časopisu Živa, jenž byl jedním z partnerů akce. Oceněni byli Pavel Pecháček za přednášku Význam ultrafialových signálů v evoluci a ekologii bezobratlých živočichů a Martin Novák za poster Morfologie a ekologie vybraných druhů čeledi Lampyridae.

Ke konferenci se vrátíme v podrobnější reportáži připravované do Živy 1/2017.