Výstava více než 70 obrazů cizokrajných rostlin a zvířat litomyšlského rodáka Vincence Bittnera (1794–1866) v sobě propojí umění i přírodní vědy a poodhalí osudy doposud neznámé litomyšlské rodiny, jejíž členové se věnovali výtvarnému umění a svým talentem se proslavili nejen u nás, ale třeba i ve Vídni. Výstava potrvá v domě U rytířů v Litomyšli až do 5. 2. 2017.

Přestože nebylo cestování do vzdálených zemí v 1. polovině 19. století tak dostupné jako dnes, byl zájem o mimoevropský svět obrovský. Členy objevitelských výprav se stále častěji stávali malíři, kteří v době před vynálezem a rozšířením fotografie přinášeli informace o podobě dalekých zemí a života v nich. Jejich práce pak inspirovaly další umělce, kteří je hojně kopírovali. Mimo evropský kontinent pravděpodobně necestoval ani Vincenc Bittner, syn litomyšlského perníkáře a vídeňský c.k. úředník, přes to je autorem rozsáhlé kolekce obrazů zachycujících exotickou faunu i flóru. Inspiraci nacházel v odborných přírodovědných knihách, mj. i v dílech Johanna Baptisty von Spixe, který stál v čele první rakouské expedice do Brazílie (1817–1820) a popsal ve své době neznámé druhy jihoamerických zvířat.

Proč se Vincenc Bittner zabýval ušlechtilou, avšak velmi pracnou malbou akvarelů a kvašů, nevíme. Předpokládáme, že na jeho výtvarné aktivity mělo vliv rodinné prostředí.  Vždyť hned jeho dva starší sourozenci – Johann (1779–1853) a Norbert (1787–1851) – studovali na vídeňské Akademii výtvarných umění a profesně se věnovali architektuře i výtvarné tvorbě.

Výstava seznámí s částí rozsáhlé kolekce sbírky města, s jejími osudy i autorem samotným. Díky odborným přírodovědným popiskám vás zavede do tropického prostředí křehkých a vznešených orchidejí i do pestrobarevného světa exotické fauny. Rozsáhlá tvůrčí a interaktivní část vám umožní tvořit přímo ve výstavní expozici. Z barevných papírů si japonskou technikou origami můžete složit tvary zvířat či rostlin a vytvořit tak malý dárek pro sebe a své blízké. Výstava je určená všem věkovým kategoriím, které mají chuť si hrát i poznávat.

 

Doprovodný program:

Komentované prohlídky s autorkou výstavy: 18. 12. a 5. 2. v 15.00;  26. 1. v 17.30

Výtvarná dílna pro veřejnost: Zvířátka a květiny z papíru – japonská technika origami: 14. 1. od 9.30, pro všechny věkové kategorie, veškerý materiál připraven v galerii

Prohlídku s výtvarnou dílnou pro školky, školy a skupiny s dětmi objednávejte předem: tomanova@galerie.litomysl.cz, 461 614 765, FB: Městská galerie Litomyšl