Do škály studijních geovědních oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy nově přibyla tři nová a atraktivní témata v rámci bakalářského studia. Nově je zaveden obor Vědy o Zemi, který je logickým propojením geologie, geografie a ochrany životního prostředí. Poskytuje informace o vývoji a fungování naší planety, zabývá se mj. klimatickými změnami, biogeochemickými cykly živin a toxických látek a dalšími klíčovými procesy v rámci planety Země. Voda, jako fenomén a klíčová strategická surovina nezbytná pro přežití celé biosféry (a tedy i lidstva) je tématem druhého oboru – Povrchová a podzemní voda. Studium je zaměřeno na interakci povrchové a podzemní vody, klimatické dopady na hydrologický cyklus, vliv krajiny, složení vod a výskyt organizmů vázaných na vodní prostředí. Zajímavým tématem je propojení geologie s archeologií v rámci oboru Geologie – Klasická archeologie. Archeologii zde významným způsobem doplňují různé geologické metody, např. geofyzika, schopná odhalit zbytky osídlení pod povrchem, geochemie, radiometrie, mikropaleontologie nebo paleontologie obratlovců.

U všech tří nových oborů jsou podmínkou přijetí přijímací zkoušky. Zajímavou zprávou pro uchazeče o geovědní disciplíny je mimořádné odpuštění přijímacích zkoušek v r. 2017 pro obory Geologie, Hospodaření s přírodními zdroji a Geotechnologie.

Přihlášky na všechny obory je nutné podat do 27. února 2017. Bližší informace naleznete na internetových stránkách