„Hlavním cílem tohoto jedinečného programu je podpořit  mladé vědkyně již od začátku jejich kariéry. Právě to je totiž období, kdy mohou mladé vědkyně odradit případné počáteční neúspěchy od další snahy v jejich odborné činnosti. České republice byl program poprvé představen v roce 2006 a od tohoto roku ocenil již 30 vědkyň. Společnost L’Oréal by tak ráda motivovala další generace mladých dívek, které zatím třeba jen zvažují vědeckou kariéru a jejichž nadání naše země potřebuje,“ jak uvádí generální ředitel L’Oréal Česká republika Tomáš Hruška.

Finalistky nečeká jen možnost finančního ocenění v rámci Česka, jedna z nich má možnost zúčastnit se i mezinárodního kola soutěž L’Oréal-UNESCO For Women in Science, International Rising Talents. 225 000 € je částka, která čeká na 15 nejúspěšnějších vědkyň z celého světa.

L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě je určen vědkyním do 45 let. Hlavní podmínkou pro účast je dosažení doktorského titulu a dlouhodobá vědecká činnost v České republice. Přihlašování je rozděleno do dvou věkových kategorií – do 35 let věku (včetně) a od 36 do 45 let (včetně). Půlmilionovou výhru si poté rozdělí vítězky obou kategorií. Získanou částku lze využít na finanční podporu vlastního výzkumu, ale také třeba na náklady vynaložené na chůvu, neboť vědecká práce je časově náročná.

Přihlášení do programu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě probíhá velmi jednoduše. V termínu od 1. 12. 2017 do 31. 1. 2018 mohou zájemkyně vyplnit přihlašovací formulář a zaslat svůj projekt prostřednictvím internetové stránky www.prozenyvevede.cz. Dále je potřeba odevzdat přihlášku v písemné podobě na sekretariát organizace UNESCO. Splnit musí pouze dvě základní podmínky – věk do 45 let včetně a dosažený titul Ph.D. z definovaných oborů. Přihlášky budou poté rozděleny do věkových kategorií a vyhodnotí je odborná porota složená ze zástupců Akademie věd ČR, odborného garanta projektu a organizace UNESCO.

Vítězky 12. ročníku pak budou slavnostně vyhlášeny v červnu 2018 v prostorách Francouzské ambasády v Praze