Výstava Zubři představuje milovníkům přírody, odborníkům i nejširší veřejnosti příběh největšího kopytníka Evropy zubra evropského (Bos bonasus), jehož návrat do české krajiny je jedním z aktuálních témat ochrany přírody v České republice. Okrajově je věnována i jeho příbuznému bizonu americkému.

Výstava, na které se kromě Národního zemědělského muzea podílela řada dalších institucí (Východoslovenské muzeum v Košicích, Zoo Tábor, Zoo Praha, Zoo Hluboká, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, Česká krajina) i jednotlivců (Jozef Šabo z Topolčianek, Pavel Dvorský, Petr Modlitba a akad. sochařka Ivana Šrámková) je návštěvníkům přístupná od 1. 6. do 31. 10. 2018.

Ve čtyřech výstavních sálech v přízemí loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou čeká návštěvníky rozsáhlý soubor unikátních exponátů, představující evoluční historii a biologii tohoto druhu i jeho vztah k lidem a jeho proměny v čase, kdy se ze zubra jako lovné zvěře králů postupně stává v přírodě vyhubený a polozapomenutý druh a nakonec prostřednictvím chovu v zajetí a cílené ochrany jeden ze symbolů obnovy původní přírody v Evropě. Zajímavý je například kontrast ve ztvárnění tohoto impozantního kopytníka v historických materiálech a moderní tvorbě českých umělců. Podívat se můžete na dermoplastický preparát zubří samice a telete v životní velikosti, kůži dospělého býka i přesné reprodukce slavných jeskynních maleb bizonů pravěkých, možných předků zubrů, z jeskyní Lascaux, Niaux či Altamira. Je možné osahat si srst zubra i jeho příbuzného bizona, nebo shlédnout dokumentární filmy věnované chovu a návratu zubrů do přírody. Expozici doprovázejí barevné informační tabule, na kterých se mimo jiné dočtete, kolik zubrů a kde se u nás chová, kdo byl zubří prapředek i co je zubří tráva a na co se používá. Sekci věnované ochraně zubrů dominují  velkoformátové fotografie Vojtěcha Lukáše.