Aktuality

2. června 2017

Výstava se Živou v Brně

Redakce a redakční rada časopisu Živa zvou na výstavu Fauna České republiky na plakátech. llustrace Jana Sováka k připravované knize Atlas fauny České republiky (Academia 2017). Galerie a literární kavárna Academia, nám. Svobody 13, Brno, 3. až 30. června 2017

Více

9. května 2017

Ceny Živy za rok 2016

V úterý 9. května byly v pražské vile Lanna za účasti představitelů Akademie věd ČR a dalších významných hostů uděleny ceny Živy autorům vítězných článků ročníku 2016 ve čtyřech kategoriích a dvěma osobnostem za jejich přínos pro rozvoj našeho časopisu.

Více

21. dubna 2017

Zapojte se do výzkumu – monitoring v Praze, Brně a Českých Budějovicích

Přispějte ke studiu výskytu vybraných infekcí přenášených klíšťaty v Praze, Brně a Českých Budějovicích odevzdáním nalezených uhynulých ježků, kosů a veverek. Budou využity ke sledování koloběhu patogenů v urbánních a periurbánních prostorech.

Studii realizuje katedra parazitologie PřF UK ve spolupráci s Parazitologickým ústavem BC AV ČR a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno.

Kontakt: Mgr. Karolína Majerová (k.majerova@email.cz, 732 580 196)

Bližší informace najdete v přiloženém pdf souboru.

Více

28. února 2017

Medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy

Významné ocenění Akademie věd České republiky – čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy – převzali z rukou předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše dva představitelé Živy – předseda redakční rady prof. Jan Suda (medaili obdržel již v prosinci 2016) a šéfredaktorka RNDr. Jana Šrotová (27. února 2017 při slavnostním předání spolu s renomovaným etnomuzikologem a pedagogem PhDr. Zdeňkem Vejvodou, Ph.D.). Laudatio J. Šrotové přednesl člen redakční rady Živy prof. Petr Ráb a program odpoledne završila přednáška členky naší redakční rady doc. Lucie Juříčkové na téma Jak by vypadala střední Evropa bez lidí a co všechno je kvůli nim jinak?

Více na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Medaile-Vojtecha-Naprstka/

Více

7. února 2017

XX. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne

Letní biologické soustředění Arachne proběhne v termínu 6. - 20. srpna 2017.

Více

20. ledna 2017

Nové geovědní obory na Přírodovědecké fakultě a mimořádná příležitost pro studenty

Do škály studijních geovědních oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy nově přibyla tři nová a atraktivní témata v rámci bakalářského studia: Vědy o Zemi, Povrchová a podzemní voda a Geologie – Klasická archeologie.

Více

16. ledna 2017

Výstava Pestré Podyjí

Redakce a redakční rada časopisu Živa ve spoluprácí se Správou NP Podyjí srdečně zvou na výstavu fotografií Pestré Podyjí, věnováno jubileu Národního parku.

Více

10. ledna 2017

Výstava Království přírody Vincence Bittnera

Výstava více než 70 obrazů cizokrajných rostlin a zvířat litomyšlského rodáka Vincence Bittnera (1794–1866) v sobě propojí umění i přírodní vědy a poodhalí osudy doposud neznámé litomyšlské rodiny, jejíž členové se věnovali výtvarnému umění a svým talentem se proslavili nejen u nás, ale třeba i ve Vídni. 

Výstava je k vidění v Městské galerii v domě U rytířů v Litomyšli od 3. 12. 2016 do 5. 2. 2017

Více

21. prosince 2016

Ohlédnutí za osmým ročníkem Kosteleckého inspirování

Ve dnech 24.–25. listopadu 2016 proběhl v Kostelci nad Černými lesy již 8. ročník konference pořádané Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Více

2. prosince 2016

Nové číslo Živy

Poslední letošní číslo Živy 6/2016 vychází ve čtvrtek 15. prosince


Aktuality

Pozvánka ke studiu: Zajímá vás pěstování rostlin, chov zvířat, exotická fauna a flóra? Přihlaste se ke studiu Biologie a ochrana zájmových organismů (zájmové pěstitelství a chovatelství) na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.