Cena Živy (pro autory 26 až 30 let)

V letech 1998–2003 (tedy za články z let 1997–2002) zahrnovala Cena Živy autory věkové kategorie do 30 let, a to včetně autorů juniorských – mladších 25 let. Teprve od roku 2004 (tedy za články od roku 2003) zahrnuje Cena Živy pouze autory věkové kategorie 26 až 30 let.

Cenu získali:

2015

Jan Prančl

Lakušníky – výkladní skříň evoluce skrytá v našich vodách (Živa 1/2015)

2014

Michal Šulc a Marcel Honza

Svět očima zvířat aneb jak ptáci vnímají barvy (Živa 4/2014)

Robert Tropek

Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím (Živa 6/2014)

Petr Dolejš

Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? (Živa 3/2014)

2013

Věra Slaninová, Alena Krejčí
Rakovinná buňka změny jejího metabolismu: cesta k přežití i nástroj k destrukci (Živa 5/2013)

Eva Balcarová - Kozubíková
Biologické invaze a paraziti – příběh raků a račího moru (Živa 1/2013)

2012

Andrej Pavlovič
Zvláštní strategie získávání živin u rodu láčkovka (Živa 5/2012)

2011

Jakub Těšitel
Jak se parazituje v říši rostliny – funkční anatomie haustorií (3/2011)

2010

Jakub Straka
Jsou řasníci stále záhadní? (5/2010)

2009

Jan Douda
O vegetační proměnlivosti a původu současných lužních lesů (2/2009)

2008

Filip Kolář, Petr Vít
Endemické rostliny českých hadců 1. Zvláštnosti hadcových ostrovů (1/2008)
Endemické rostliny českých hadců 2. Chrastavec, mochna, hvozdík a trávnička (2/2008)
Endemické rostliny českých hadců 3. Rožec kuřičkolistý a kuřička Smejkalova (3/2008)

2007

Martin Křivánek
Pajasan žláznatý – nebeský strom z pekel (3/2007)

2006

Jiří Neustupa
Co je to geometrická morfometrika aneb morfologie znovu na scéně (2/2006)

2005

Adam Petrusek
Zoologické krásy Jadranu. Žahavci I – medúzy a sasanky (4/2005)
Zoologické krásy Jadranu. Žahavci II – koráli a jejich příbuzní (5/2005)

2004

Alena Pazderová
Vrabec domácí a jeho reakce na predátora (6/2004)

2003

Jan Suda
Šichy a jejich příbuzenstvo (3/2003)

2002

Barbora Vlachová, Aleš Vorel
Bovr evropský jako silný krajinotvorný činitel (3/2002)

Martin Křivánek
Herbochronologie: nová nebo stará metoda? (6/2002)

2001

Milan Řezáč
Nad a pod povrchem Notranjského krasu (2/2001)

2000

Jiří Vojar
Sukcese obojživelníků na výsypkách po povrchové těžbě hnědého uhlí (1/2000)

1999

Tomáš Matyáštík
Potravní revír jezevce lesního (2/1999)

1998

Petra Málková, Petra Šímová, Kateřina Bímová
Tetřívci v Krušných horách (4/1998)

1997

Lenka Nevoralová
Sběr pavouků na Velkém Blaníku pomocí papírových pásů (3/1997)

Silvie Struková
Olše lepkavá - pohled na skrytou polovinu (4/1997)


Aktuality

Významné ocenění Akademie věd České republiky – čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy – převzali z rukou předsedy Akademie věd prof. Jiřího Drahoše dva představitelé Živy – předseda redakční rady prof. Jan Suda (medaili obdržel již v prosinci 2016) a šéfredaktorka RNDr. Jana Šrotová (27. února 2017 při slavnostním předání spolu s renomovaným etnomuzikologem a pedagogem PhDr. Zdeňkem Vejvodou, Ph.D.). Laudatio J. Šrotové přednesl člen redakční rady Živy prof. Petr Ráb a program odpoledne završila přednáška členky naší redakční rady doc. Lucie Juříčkové na téma Jak by vypadala střední Evropa bez lidí a co všechno je kvůli nim jinak?

Více na http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Medaile-Vojtecha-Naprstka/

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.