14. studentská konference experimentální biologie rostlin

Katedra fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského pořádá ve spolupráci se Slovenskou botanickou spoločnosťou pri SAV, Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV a Českou společností experimentální biologie rostlin 14. studentskou konferenci experimentální biologie rostlin.

7.–8. září 2017, Bratislava, Slovensko, PrF UK, Ilkovičova 6.

Registrace přihlášek do 30. června 2017.

Podrobnější informace a registrace na: http://fns.uniba.sk/kfr

Katedra fyziológie rastlín Katedra fyziológie rast Katedra fyziológie rastlín Katedra fyziológie rastlín

Datum konání: od 7. září 2017 do 8. září 2017


Aktuality

Výstava Zubři představuje největšího kopytníka Evropy zubra evropského (Bos bonasus), jehož návrat do české krajiny je jedním z aktuálních témat ochrany přírody v České republice. Výstava je přístupná od 1. 6. do 31. 10. 2018 v loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.