Akademické půlhodinky: Petr Doležal: Kůrovec – padouch nebo hrdina?

To, čemu běžně říkáme „kůrovec“, je ve skutečnosti celá skupina brouků z čeledi nosatcovitých. Ačkoli jejich popularita u veřejnosti je nízká, vyznačují se mnoha zajímavými aspekty životního cyklu, což je i jednou z příčin jejich úspěšně probíhající gradace. Lze ale všechnu vinu za současný stav přisoudit pouze těmto drobným broučkům? Může za to klimatická změna? Nebo smrkové monokultury?

RNDr. Petr Doležal, Ph.D., je vedoucím Laboratoře aplikované entomologie Entomologického ústavu BC AV ČR v Českých Budějovicích. Zde se zabývá problematikou ekofyziologie hmyzu, především ve vztahu k mediálně oblíbeným obyvatelům lesních porostů – kůrovcovitým.


Přednášky se konají každé úterý v 16 hodin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma.

Datum konání: 19. listopadu 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

V pondělí 11. listopadu začíná Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019 s podtitulem Věda, svoboda, odpovědnost. Hlavním tématem budou globální hrozby, jako jsou klimatické změny nebo přírodní katastrofy, o víkendu program doplní téma 30. výročí sametové revoluce.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.