Botanické přednášky Brno: Zuzana Urbanová & Tomáš Hájek: Vliv odvodnění a revitalizace na ekologii šumavských rašelinišť

Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně Vás zvou na přednášky a semináře.

Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16 hodin v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 114 pavilonu A11

Datum konání: 12. dubna 2018


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Redakce a redakční rada časopisu Živa ve spolupráci s Botanickou zahradou Liberec si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií Miloslava Studničky Krkonoše – eldorádo botaniků

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.