Minivýstava: Vliv člověka na vztahy mezi rostlinami a půdními mikroorganismy

Výstava se koná v rámci Týdne vědy a techniky a jejím cílem je upozornit širokou veřejnost, jak lidské zásahy v přírodě ovlivňují "neviditelný" svět kolem nás. Pojednává o tom, jak různé agrotechnické zásahy mohou ovlivnit mikroorganismy žijící v půdě. Vnímání vztahů mezi rostlinami a půdními mikroorganismy přispěje k porozumění, jak nezbytný je citlivý přístup k agrotechnickým zásahům v zemědělství.

Kde: Botanický ústav AV ČR (Průhonický park), Zámek 1, Průhonice

Datum konání: od 6. listopadu 2017 do 12. listopadu 2017


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Redakce a redakční rada časopisu Živa ve spolupráci s Botanickou zahradou Liberec si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií Miloslava Studničky Krkonoše – eldorádo botaniků

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.