Minivýstava: Vliv člověka na vztahy mezi rostlinami a půdními mikroorganismy

Výstava se koná v rámci Týdne vědy a techniky a jejím cílem je upozornit širokou veřejnost, jak lidské zásahy v přírodě ovlivňují "neviditelný" svět kolem nás. Pojednává o tom, jak různé agrotechnické zásahy mohou ovlivnit mikroorganismy žijící v půdě. Vnímání vztahů mezi rostlinami a půdními mikroorganismy přispěje k porozumění, jak nezbytný je citlivý přístup k agrotechnickým zásahům v zemědělství.

Kde: Botanický ústav AV ČR (Průhonický park), Zámek 1, Průhonice

Datum konání: od 6. listopadu 2017 do 12. listopadu 2017


Aktuality

Pozvánka ke studiu: Zajímá vás pěstování rostlin, chov zvířat, exotická fauna a flóra? Přihlaste se ke studiu Biologie a ochrana zájmových organismů (zájmové pěstitelství a chovatelství) na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.