Přednáška: A přece se točí – doleva, či doprava?

Učená společnost České republiky vás srdečně zve na veřejnou přednášku RNDr. Iva Starého, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.) A přece se točí – doleva, či doprava?

Pravotočivost/levotočivost je jiným vyjádřením pojmu chiralita. Ta popisuje vztah předmětu a jeho zrcadlového obrazu, které není možné ztotožnit. Fenomén chirality se prolíná řadou vědních oborů, technologií i každodenní praxí a projevuje se od nanosvěta po vesmír. V rámci přednášky bude chiralita prezentována zejména v kontextu chemie a příbuzných disciplín jako je fyzika a biologie. V úvodu budou vysvětleny klíčové pojmy a zmíněny metody studia chirality. Bude diskutována mimo jiné chirální struktura chemických sloučenin a její význam pro architekturu a funkci biomolekul, vznik homochirality biomolekul spojený s původem života na Zemi, způsob přípravy šroubovicových uhlíkatých molekul s uvedením jejich unikátních vlastností či vliv chirálního prostředí na spin procházejících elektronů. Budou též nastoleny zatím nezodpovězené otázky týkající se chirality v přírodních vědách.

Kdy a kde: úterý 9. října, 16 h
hlavní budova ÚOCHB AV ČR, Flemingovo náměstí 2, Praha 6

Datum konání: 9. října 2018


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Redakce a redakční rada časopisu Živa ve spolupráci s Botanickou zahradou Liberec si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií Miloslava Studničky Krkonoše – eldorádo botaniků

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.