Přednáška: A přece se točí – doleva, či doprava?

Učená společnost České republiky vás srdečně zve na veřejnou přednášku RNDr. Iva Starého, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.) A přece se točí – doleva, či doprava?

Pravotočivost/levotočivost je jiným vyjádřením pojmu chiralita. Ta popisuje vztah předmětu a jeho zrcadlového obrazu, které není možné ztotožnit. Fenomén chirality se prolíná řadou vědních oborů, technologií i každodenní praxí a projevuje se od nanosvěta po vesmír. V rámci přednášky bude chiralita prezentována zejména v kontextu chemie a příbuzných disciplín jako je fyzika a biologie. V úvodu budou vysvětleny klíčové pojmy a zmíněny metody studia chirality. Bude diskutována mimo jiné chirální struktura chemických sloučenin a její význam pro architekturu a funkci biomolekul, vznik homochirality biomolekul spojený s původem života na Zemi, způsob přípravy šroubovicových uhlíkatých molekul s uvedením jejich unikátních vlastností či vliv chirálního prostředí na spin procházejících elektronů. Budou též nastoleny zatím nezodpovězené otázky týkající se chirality v přírodních vědách.

Kdy a kde: úterý 9. října, 16 h
hlavní budova ÚOCHB AV ČR, Flemingovo náměstí 2, Praha 6

Datum konání: 9. října 2018


Aktuality

Letošní monotematické číslo představuje extrémně zajímavou, složitou, nezřídka kontroverzní tematiku z různých oborů biologie. Nepůvodní a zejména invazní organismy jsou každodenní realitou, rezonují ve společnosti a mnohé z nich mají výrazný dopad na ekosystémy i ekonomické důsledky. Některé nepůvodní druhy mohou ale přinášet i určitý užitek. Invaze jsou v nás i kolem nás – poznejte proto, co o nich dnes víme!

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.