Přednáška: Forenzní genetika jako mocný nástroj analýzy biologických stop

Forenzní genetika jako metoda zkoumání lidského biologického materiálu je relativně mladý obor. Díky svému jednoznačnému vědeckému základu si za krátkou dobu vydobyla nezastupitelné místo v procesu soudního dokazování. Její vědecký potenciál se rozvíjí v dalších aplikacích, které kromě identifikace biologického materiálu mohou usnadňovat vyšetřování v podobě operativních informací. Přednáška představí základní principy genetické analýzy s využitím v kriminalistice.

Na přednášku je nutná rezervace:

http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=776&a=forenzni-genetika-jako-mocny-nastroj-analyzy-biologickych-stop

Kde: Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, Pardubice

Čas: 17.30

Datum konání: 6. listopadu 2017


Aktuality

Živu můžete také sledovat na sociální síti Facebook.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.