Rudolphovy kvartérní semináře: M. Margold: Zalednění západní Kanady v pozdním glaciálu ve vztahu k nárůstu hladiny světového oceánu a osídlení Ameriky lidmi

Posluchárna BB, seminarium, 2. patro, katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Benátská 2, Praha

Čas konání: 15.40 – 17.30

Datum konání: 12. listopadu 2018


Aktuality

Živu můžete také sledovat na sociální síti Facebook.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.