Science Café Nový PORG: David Ričl: Mapováním motýlů k záchraně krajiny v ČR i ve světě

Rostlinné a živočišné druhy na celém světě postupně ubývají. Vědci, kteří snižování biodiverzity sledují, bijí na poplach již desítky let. V souvislosti s klimatickými změnami jim možná bude konečně naslouchat větší množství lidských obyvatel planety.

Druhy motýlů vymírají poměrně rychle (za poslední století ubylo 11 % denních motýlů). Tato křehká téměř etérická stvoření jsou na rozdíl od mnohých druhů hmyzu dobře vidět (ostatně motýlí křídla se do umění dostala už mnohokrát). Vědci tuto motýlí “viditelnost” používají k tomu, aby sledovali stav přírody v dané lokalitě. Jak mohou motýli pomoci k rozšíření biodiverzity ve světě?

Povídat o tom všem bude poloprofesionální lepidopterolog (motýlkář) a amatérský fotograf David Ričl, jehož k lásce k motýlům a přírodě přivedl jako kluka jeho otec coleopterolog (broučkař) a od té doby se to s ním táhne současné době spolupracuje na ochraně motýlů ČR s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Biologickým ústavem AVČR, Českou krajinou a dalšími institucemi.

Termín: 4.6. 2019 (úterý), 17:30

Místo: Gymnázium Nový PORG (malá tělocvična), Pod Krčským lesem 25, Praha 4

Science Café probíhá v areálu školy, přednáška a diskuse je však přístupná všem – nejen studentům gymnázia. Čeká na vás neformální atmosféra a něco dobrého k pití, jak jste na Science Café zvyklí.

Datum konání: 4. června 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 3/2019 vychází ve čtvrtek 20. června

Z obsahu:

Století české biologie III. Zoologie a související obory za první republiky

K výuce: Virostatická léčba včera a dnes: Zatím proti virům vedeme na body

Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka I. Příroda bez člověka?

Za květy Soosu I. Slaniska

Bublinatky severovýchodního Thajska

Poznávání rostlin po našem: co prozradila mobilní aplikace

Ceny Živy za rok 2018

Predátoři suchozemských plžů aneb Co prozradí prázdné ulity o osudu svých bývalých majitelů

Makrozoobentos potoků chráněné krajinné oblasti Brdy

Násilné vniknutí – specializovaná lovecká strategie pavoukožravé skálovky

K historii výskytu pestrokrovečníka Allonyx quadrimaculatus na jižní Moravě

Ledňáček říční hnízdí i v Praze, ale nemá to jednoduché

Domácí savci a jejich původ 3. Druhá domestikační vlna

Mamut srstnatý pohledem jazykovědy a etnologie

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.