Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Konference VĚDĚNÍ MLADÝM je přehlídkou odborných prací nadaných středoškoláků z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků žáků se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filozofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možné prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků ? akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník. Žáci středních i základních škol včetně jejich učitelů se mohou zúčastnit také jako pozorovatelé.

Studentskou konferenci organizují pro středoškoláky nejen z našeho regionu sami studenti Univerzity Pardubice. Letos se uskuteční již pátý ročník.

Datum: 8. Listopad 2017 - 23:00 Místo konání: Aula Arnošta z Pardubic Kontaktní osoba: Ing. arch. Iva Svobodová, E-mail: iva.svobodova@upce.cz, Telefon: 466 036 482 Více na: https://www.upce.cz/studentska-konference-vedeni-mladym

Datum konání: 8. listopadu 2017


Aktuality

Živu můžete také sledovat na sociální síti Facebook.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.