Vycházka do národní přírodní památky Kaňk

AOPK ČR, RP Střední Čechy, odd. Správa CHKO Blaník zve srdečně na vycházku do národní přírodní památky Kaňk u Sedlce u Kutné Hory.

Sraz účastníků je v neděli 9. června 2019 v 9 hodin u informační tabule NPP - viz mapka v přiloženém plakátku.

Během vycházky si projdeme území NPP Kaňk a okolí a seznámíme se s přírodními zajímavostmi, místní květenou i relizovaným projektem pastvy. Prùvodcem bude Ing. Mgr. Martin Klaudys. Doporučujeme turistické oblečení a obuv.

Předpokládané ukončení vycházky je v 11.30.

Datum konání: 9. června 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Ve čtvrtek 17. října vychází Živa 5/2019 – monotematické číslo s širokým spektrem témat věnujících se různým aspektům biodiverzity, studia jejích zákonitostí, současného stavu i výhledu do budoucna.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.