Výstava Phantom Models IV

Výstava představí čtvrtou etapu projektu s názvem Phantom Models, jehož cílem je postupné zmapování a lokalizace modelů lidského mozku zobrazujících dráhy a nervová centra, které byly vytvořeny před rokem 1885 profesorem anatomie na pražské Univerzitě Christopherem Aebym a švýcarským inženýrem Alfredem Büchim. Řada z nich byla zakoupena pro vzdělávací a vědecké účely institucemi po celém světě.

KDY: vernisáž 23.4. v 18.00
výstava potrvá do 26.6. 2018

KDE: Hrdličovo muzeum člověka. Viničná 7, Praha 2

Tato výstava, jejíž kurátorkou je Martina Galetová, je výsledkem spolupráce Hrdličkova muzea člověka s Národní lékařskou knihovnou a výtvarníkem Christianem Fogarollim.

Záměrem Fogarolliho je dohledat dochované modely, zjistit jejich stav, vylepšit je a zároveň s nimi navazuje dialog, ve kterém se zaměřuje na jejich formu, dekonstruuje je, reinterpretuje a oživuje. V případech, kdy se modely do současnosti nedochovaly, vytváří jejich rekonstrukce a umísťuje do měst, které je získaly.

Předchozí etapy projektu se uskutečnily v Amsterdamu, Moskvě a Turíně. Nyní se Christian Fogarolli zaměřil na výzkum pražského modelu, který byl pořízen roku 1885. Bohužel se tento model nepodařilo nalézt a je pravděpodobné, že byl zničen nebo ztracen. Fogarolli vytvořil nový model, který odpovídá použitými komponenty původnímu modelu v měřítku 1:25 cm. Tato nová plastika koresponduje s frenologickou lebkou stálé expozice muzea, která stejně jako model Aabiho a Büchiiho z roku 1885, využívá barevné odlišení jednotlivých funkčních oblastí mozku. Koncept chemické nerovnováhy mozku je umělecky znázorněn jako zásah, který se dotýká i dalších částí sbírky. Historiografický rozměr projektu představuje dobová dokumentace související s originálním modelem. Tyto dokumenty byly objeveny ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou.

Phantom Models je kulturní projekt, který zhodnocuje vědecké a umělecké dědictví, upozorňuje veřejnost na mimořádnou architektonickou strukturu lidského mozku a ukazuje, jak prchavé a pomíjivé jsou hranice mezi jednotlivými disciplínami.

Datum konání: od 24. dubna 2018 do 26. června 2018


Aktuality

V druhém čísle Živy se můžete těšit na články Je čas začít přepisovat učebnice virologie? Viry a symbióza od Jitky Forstové a Martina Fraiberka, Život ve skleníku aneb Rozsivky v akci od Aloisie Poulíčkové, Nejprobádanější nebo neznámé? Krkonoše z pohledu mechorostů a lišejníků, druhý díl Fenoménu Velká kotlina od Pavla Novotného a Lea Bureše, Rok českých pralesů II. od Davida Janíka a kolektivu autorů, Oskeruše – zapomenutý ovocný strom Evropy I.od Víta Hrdouška, dále pak na pokračování zoologických seriálů Měkkýši a divočina od Vojena Ložka a Lucie Juřičkové, Imunita hmyzu a dalších bezobratlých živočichů od Pavla Hyršla, Ostnojazyčné ryby řádu Osteoglossiformes 2. Arapaimy – populární i neznámé od Petra Rába a v neposlední řadě se vám představí Evropský pavouk roku 2018 – snovačka pokoutní od Milana Řezáče a Sýček obecný – pták roku 2018 od Aleny Klvaňové a Martina Šálka

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného je 294 Kč za šest čísel Živy (tedy 49 Kč za jedno číslo). Dvouleté předplatné stojí 568 Kč. Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů. V roce 2003 oslavila Živa dvě významná jubilea – 150. výročí od svého založení Janem E. Purkyněm a 50 let nepřetržitého současného vydávání.