XVII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

ENKI o.p.s., Třeboň,

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, fakulty Zemědělská (katedra biologických disciplín),
Přírodovědecká (katedra biologie ekosystémů),
Botanický ústav AV ČR v.v.i., úsek ekologie rostlin, Třeboň,
Ústav pro výzkum globální změny (CzechGlobe) AV ČR v.v.i.,
(pracovníci bývalého oddělení ekologie mokřadů),
Český ramsarský výbor

Vás srdečně zvou na:

XVII. seminář z ekologie mokřadů a hydrobotaniky

pořádaný na paměť Slavomila Hejného (1924-2001)

a Dagmar Dykyjové (1914-2011

a ke Světovému dni mokřadů (od 2.2.1971).

Seminář se koná v zasedací místnosti ENKI, o.p.s. Třeboň, Dukelská 145

ve středu 20. února 2019 od 10:00 h do večera

a ve čtvrtek 21. února 2019 od 8:30 h do cca 17:00 h.

Zaměření semináře

Cílem setkání je široká vzájemná výměna zkušeností a poznatků získaných v ekologii, ochraně, obnově a managementu mokřadů (včetně zakládání mokřadů nových), hydrobotanice (vyšších i nižších rostlin) a algologii, a také při zoologickém, mykologickém a mikrobiologickém výzkumu mokřadů. Budou vítány i metodologické a přehledové příspěvky. Rádi shlédneme též prezentace přednesené v uplynulém roce na mezinárodních, národních nebo vysokoškolských seminářích a konferencích, zprávy o vašich poznatcích z návštěv pozoruhodných mokřadů a instituci zabývajících se mokřady, u nás i v zahraničí. Na semináři bude prostor též pro informace o výzkumných záměrech a grantech či náměty k diskusi. Velmi uvítáme pěkné krátké filmy a videa.

Informace k příspěvkům

Délka jednoho standardního sdělení je 15 minut. Zajištěno bude promítání datovým projektorem z přídatné paměti (flash-disc). Svá sdělení můžete přednášet v češtině, slovenštině nebo angličtině. Jeden/na účastník/ice může přednést i několik příspěvků. (Semináře se samozřejmě můžete zúčastnit i bez příspěvku). Plakátová sdělení (postery), budou z důvodu nedostatku místa omezena.

Doprovodný program

Pro přátelské večerní setkání ve středu 20. 2. od cca 18 h bude rezervováno místo v některém třeboňském pohostinském zařízení. Prosíme o ohlášení Vašeho zájmu/nezájmu o toto setkání ve Vaší přihlášce na seminář. Podle počtu přihlášek vybereme místo našeho večerního setkání.

Přihlášky k účasti na semináři

zasílejte do středy 6. února 2019 e-mailem na adresu: benedova@enki.cz. V přihlášce uveďte název a autory každého příspěvku s jejich afiliacemi a s případným požadavkem na dobu zařazení příspěvku. (Do semináře můžeme zařadit cca 30 příspěvků. Pro zařazení příspěvku je rozhodující pořadí, v němž bude přihlášen).

Dále uveďte svůj předběžný zájem o účast na večerním setkání. Z tohoto důvodu prosíme o zaslání přihlášky všech účastníků, tj. i těch, kdo nebudou mít příspěvek. Protože cílem semináře je setkání odborníků z různých podoblastí výzkumu mokřadů a mělkých vod, uvítáme, budete-li moci účastnit se semináře po celou dobu jeho trvání.

Stravování a ubytování

Příspěvek na občerstvení během semináře (káva, čaj, voda, sušenky) na osobu a den cca 30 Kč, se bude vybírat na semináři. Obědy si každý zájemce může zakoupit podle vlastního výběru v některých třeboňských stravovacích zařízeních. Případné ubytování v Třeboni nebo okolí si účastníci zajišťují a hradí sami. 

Jak se k nám dostanete:

Budova VTP ENKI , o.p.s. viz www.enki.cz Vchod z ulice K Bertě vedle Botanického ústavu.

GPS souřadnice N 49°0.33', E 14°46.44'

Datum konání: od 20. února 2019 do 21. února 2019


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Navštivte putovní výstavu Věda fotogenická 2019 v Praze. Nejlepší fotografie 6. ročníku soutěže, které vytvořili vědci a vědkyně Akademie věd ČR, si můžete prohlédnout v Americkém centru v Praze na Malé Straně v termínu 15.–24. října 2019.

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.