Symbiózy a horizontální přenos genů aneb Když si organismy „kradou“ geny

Symbiózy a horizontální přenos genů mají zásadní roli v evoluci života. Téměř nikdo už dnes nepopírá, že genomy virů, bakterií a archeí si již několik miliard let vyměňují geny. Role horizontálního přenosu genů pro evoluci eukaryot je ale mnohem méně prozkoumaná. Článek se zaměřuje na vliv endosymbióz a horizontálního přenosu genů na evoluci eukaryot a představuje několik nejnovějších evolučních hypotéz.

Doporučená literatura:

EME, Laura, et al. Archaea and the origin of eukaryotes. Nature Reviews Microbiology, 2017, 15.12: 711-723.
HUSNIK, Filip; MCCUTCHEON, John P. Functional horizontal gene transfer from bacteria to eukaryotes. Nature Reviews Microbiology, 2018, 16.2: 67-69.
KEELING, Patrick J. The number, speed, and impact of plastid endosymbioses in eukaryotic evolution. Annual review of plant biology, 2013, 64: 583-607.
KU, Chuan, et al. Endosymbiotic origin and differential loss of eukaryotic genes. Nature, 2015, 524.7566: 427-432.
LARKUM, Anthony WD; LOCKHART, Peter J.; HOWE, Christopher J. Shopping for plastids. Trends in plant science, 2007, 12.5: 189-195.
LÓPEZ-GARCÍA, Purificación; EME, Laura; MOREIRA, David. Symbiosis in eukaryotic evolution. Journal of theoretical biology, 2017, 434: 20-33.
NOWACK, Eva CM, et al. Gene transfers from diverse bacteria compensate for reductive genome evolution in the chromatophore of Paulinella chromatophora. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113.43: 12214-12219.
PITTIS, Alexandros A.; GABALDÓN, Toni. Late acquisition of mitochondria by a host with chimaeric prokaryotic ancestry. Nature, 2016, 531.7592: 101-104.
ROGER, Andrew J.; MUÑOZ-GÓMEZ, Sergio A.; KAMIKAWA, Ryoma. The Origin and Diversification of Mitochondria. Current Biology, 2017, 27.21: R1177-R1192.
SINGER, Anna, et al. Massive protein import into the early-evolutionary-stage photosynthetic organelle of the amoeba Paulinella chromatophora. Current Biology, 2017, 27.18: 2763-2773. e5.
SOUCY, Shannon M.; HUANG, Jinling; GOGARTEN, Johann Peter. Horizontal gene transfer: building the web of life. Nature Reviews Genetics, 2015, 16.8: 472-482.
TASHYREVA, Daria, et al. Life Cycle, Ultrastructure, and Phylogeny of New Diplonemids and Their Endosymbiotic Bacteria. mBio, 2018, 9.2: e02447-17.
WUJEK, Daniel E. Intracellular bacteria in the blue-green alga Pleurocapsa minor. Transactions of the American Microscopical Society, 1979, 143-145.

Symbioses and horizontal gene transfers play a fundamental role in the evolution of life. It is no longer debatable that viral, bacterial, and archaeal genomes have been forged by foreign genes for several billion years. The role of foreign genes in the evolution of eukaryotes is, however, much less well-understood. This paper overviews the role of endosymbioses and horizontal gene transfers for the evolution of eukaryo­tes and introduces the most recent evolutionary hypotheses.

Obrazové přílohy

Archiv článků pro pedagogy a studenty


Aktuality Navštivte nás na Facebooku

Nové číslo Živy 4/2019 vychází ve čtvrtek 15. srpna

Z obsahu:

Století české biologie IV. Rozvoj nových biologických specializací
Učené společnosti a české země od 18. století po dnešek – k 25. výročí Učené společnosti ČR
Ke 150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně
Jediné správné datum Purkyňova narození
Zlomek neznámé autobiografie J. E. Purkyně
Purkyně a univerzita v Brně. Vzpomínky na vznik soupisu Purkyňovy korespondence
Knihovna Jana Evangelisty Purkyně
Dovětek ke 150. výročí – co ještě Purkyňovi dlužíme
Přírodní vědy a rod Purkyňů
Emanuel Purkyně – botanik velkého nadání a zklamaných nadějí
K výuce: Podpěrovské inspirace v botanice
Stepi západní Ukrajiny
Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka II. Bez člověka – koncept přirozenosti očima paleoekologie
Za květy Soosu II. Rašeliniště, rašelinné lesy a další biotopy
Kolik druhů mnohonožek přibylo v České republice
v novém miléniu?
Ptáci zemědělské krajiny – budeme za koroptví chodit do muzea?
Domácí savci a jejich původ 4. Ostatní domácí savci

... více aktualit ...

Předplatné Živy

Cena ročního předplatného
od čísla 1/2019 je 354 Kč
za šest čísel Živy (tedy 59 Kč za jedno číslo).
Dvouleté předplatné je zrušeno.
Zjistěte, jak si předplatit časopis Živa.

Co je to Živa?

Časopis Živa je populárně vědecký časopis přinášející příspěvky z biologických oborů a zvláštní rubriku věnovanou výuce biologie se zaměřením na nejnovější poznatky.
Navazuje na odkaz svého zakladatele Jana Evangelisty Purkyně. Poslední řada vychází nepřetržitě od roku 1953.