Výsledky záchranného experimentu s přenesením bloků půdy s lesními druhy rostlin dubohabrového lesa (asociace Melampyro-Carpinetum) z Českého krasu na náhradní stanoviště 70letého dubového lesa v Praze-Bohnicích po 15 letech naznačují, že vývoj společenstva nelze urychlit.

This article presents the results of a conservation experiment with the transfer of soil blocks with forest plant species of Association Melampyro-Carpinetum from the Bohemian Karst region to a new locality with 70-year old oak forest at Praha-Bohnice. The monitoring after 15 years shows that community development can hardly be accelerated.