Anorganický uhlík je u ponořených typů rostlin živinou limitující fotosyntézu a růst. Určitou biochemickou adaptací druhů přijímajících pouze volný CO2 je jejich vyšší afinita k CO2 ve srovnání s druhy využívajícími i HCO3-. Morfologickou adaptací k nedostatku volného CO2 ve vodě jsou duté kořeny a listy u isoetidů jako difúzní dráhy pro CO2 z půdy a také tvorba listů plovoucích na hladině nebo vynořených z vody. Důležitou roli pro refixaci CO2 a zásobení kořenů O2 také hraje vnitřní plynná atmosféra zcela oddělená od vzduchu.

In submerged plants, inorganic carbon is a nutrient limiting photosynthesis and growth. A certain biochemical adaptation of species strictly using only CO2 is their higher CO2 affinity in comparison with species also using HCO3. Morphological adaptations to the shortage of free CO2 in water include hollow roots and leaves in isoetids functioning as diffusion pathways for soil CO2, and also the development of surface-floating or emergent leaves. The inner gas atmosphere, separated from the ambient air, plays an important role for CO2 re-fixation and O2 supply to roots.