Zrod proteosyntézy včetně vzniku genetického kódu je třeba hledat ve "světě RNA", ve strukturách a procesech původně nesouvisejících s polymerací aminokyselin. Dnešní genetický kód je výsledkem konvergence a hybridizace několika evolučních proudů.

For the origin of proteosynthesis including the formation of the genetic code, it is necessary to look inside "the world of RNA", in structures and processes which are not primordially connected with amino-acid polymerization. Recent genetic code is the result of convergency and hybridization of several evolutionary trends.