Rašeliniště v Moravskoslezských Beskydech jsou sycená podzemní vodou s nízkým obsahem minerálních látek, a proto se na nich vyvíjejí převážně společenstva s dominujícími rašeliníky z okruhu rašeliníku křivolistého (Sphagnum recurvum agg.). Nejohroženějšími jsou minerálně mírně bohatá a jen slabě kyselá rašeliniště s kalcitolerantními rašeliníky, která ustupují nejen zásluhou zániku jejich lokalit, ale i jejich acidifikací v důsledku obohacení živinami.

Mires in the Moravskoslezské Beskydy Mts. are saturated by mineral-poor groundwater and therefore mainly communities dominated by peatmoss from the group Sphagnum recurvum agg. have developed in these localities. The most endangered mires are those only moderate-rich or slightly acidic, which are slowly disappearing not only due to the extinction of their habitats but also due to their acidification as a consequence of nutrient enrichment.