Samci většiny druhů pavouků žijících v ČR žijí zpravidla jen jeden rok. Téměř polovina druhů se na jaře přímo rozmnožuje. Přiblíženy strategie rozmnožování některých jarních druhů pavouků.

Males in most spider species occurring in the Czech Republic live as a rule only one year. Almost half of them breed during the spring. Reproductive strategies in some "spring" spider species are presented in the article.