Mys Canaveral na Floridě využívá NASA jako místo pro starty raketoplánů. Okolí odpalovacího zařízení se stalo chráněnou oblastí Canaveral National Shorline, ekosystém nedalekého ostrova chrání Merrit Island National Refuge. Území zahrnuje cenné biotopy pláží (místa snůšek mořských želv), písečných dun, bažinatých marší a mangrove s výskytem mnoha druhů rostlin a živočichů (např. vodních ptáků).

Cape Canaveral (Florida) is used by NASA for space shuttle launches. The area close to a launching pad has been protected as the Canaveral National Shoreline, while the ecosystem of an nearby island became the Merrit Island National Refuge. The area includes valuable beach habitats (where marine turtles lay their eggs), sand dunes, marshes and mangroves inhabited by numerous wildlife species, e.g. by waterfowl.