Skokan ostronosý (Rana arvalis) je jedním z tzv. hnědých druhů skokanů rozšířených ve velké části Eurasie. Podrobně byl zaznamenán repertoár jednotlivých fází jeho chování během období rozmnožování.

The Moorfrog (Rana arvalis) is one of the so-called brown frog species inhabiting an extensive part of Eurasia. Its behaviour during the breeding period was monitored by the author.