Zlativky jsou jednobuněčné, koloniální nebo vláknité autotrofní organismy patřící do řasového oddělení Chromophyta. Největší druhovou rozmanitost a biomasu tvoří většinou v chladnějších stojatých vodách s menším množstvím živin. K nejzajímavějším patří ty se schopností tvorby křemitých šupin, jejichž struktura bývá velmi složitá a nenáhodná. V ČR je dosud známo 52 druhů zlativek s křemitými šupinami hlavně z rodů Mallomonas a Synura.

Chrysophytes are single-celled, colonial or filamentous autotrophic organisms belonging to the algal division Chromophyta. Chrysophytes usually have the highest species biodiversity in colder stagnant oligotrophic waters. Species able to form siliceous scales, the structure of which is generally complicated and not random, are among the most interesting Chrysophytes. About 52 species of Chrysophytes with siliceous scales (mainly members of the genera Mallomonas and Synura) have so far been discoveredin the Czech Republic.