Zvláštní nález semenáčku dubu letního (Quercus robur) na okraji Doupovských hor vykazoval na rozdíl od ostatních poruchu tvorby chlorofylu.

An unusual seedling of pedunculate oak (Quercus robur) was discovered at the edge of the Doupovské Mountains with certain disturbances in its chlorophyll formation which distinguished it from other seedlings.