Bičíkovci z řádu Kinetoplastida působí celou řadu onemocnění člověka i zvířat. Patří mezi primitivní vývojově velmi staré eukaryotické organismy se zcela jedinečnými vlastnostmi včetně přítomnosti rozsáhlé kinetoplastové DNA, glykozomů, různých povrchových glykoproteinů a schopnosti úprav mitochondriální RNA v procesu zvaném editování. Na příkladu trypanosom a jim příbuzných leishmánií jsou odhalována některá tajemství jejich genomu a také souvislosti s údajnou přítomností chloroplastu v jejich buňce.

Flagellates of the order Kinetoplastida are significant parasites of humans and animals. These ancient protozoans contain a high number of unique features including kinetoplast DNA, glycosomes, variant surface glycoprotein and trans-splicing. The complex and unorthodox organization of the genomes of Trypanosoma and Leishmania, emerging from the ongoing sequencing projects, is reviewed. The consequences of the presence of a putative chloroplast in their genomes is also discussed.