Historie objevu viru HIV - vyvolavatele syndromu získaného selhání imunity (AIDS), jeho přirození hostitelé a přenos do lidské populace. Taxonomické zařazení, vlastnosti, replikace a morfogeneze, složení genomu HIV. Za 20 let, které uplynuly od jeho objevu, je stále ještě mnoho neobjasněného a přes celosvětové úsilí není dosud k dispozici účinná vakcína.

The history of the discovery of the HIV virus - the cause of acquired immunity deficiency syndrome (AIDS), its natural hosts and its transmission to the human population, its taxonomical categorization, its properties, replication and morphogenesis and the composition of the HIV genome. In the 20 years which have passed since its discovery, much has remained unexplained and in spite of worldwide efforts, an effective vaccine is not yet available.