Před více než 2 miliony let se ve východní Africe objevují první známí představitelé rodu Homo – H. habilis a H. rudolfensis. Žili souběžně s vegetariánskou linií bipedních hominidů – australopitéky. Byli však všežraví a schopni vyrábět první kamenné nástroje (oldowanská kultura). Byla to ale vývojově slepá větev. Linie vedoucí k Homo sapiens se odvozuje od druhu Homo ergaster, který se v Africe objevuje souběžně s H. habilis a H. rudolfensis před asi 1,8 mil. let. Měl evolučně pokročilejší rysy a vyspělejší typ nástrojů (acheuleanská kultura). Potravní strategie rodu Homo vedla k vyspělejší sociální struktuře (dělba potravy a činnosti apod.).

More than two million years ago, the first known representatives of the genus Homo appeared in Eastern Africa, namely H. habilis and H. rudolfensis. They occurred sympatrically with the vegetarian lineage of bipedal hominids, belonging to the genus Australopithecus. The australopithecines were omnivorous and they were able to make the first stone tools (the Oldowan culture). Moreover, this was a defunct evolutionary line. The line that leads to Homo sapiens is derived from the species Homo ergaster, which appeared in Africa at the same time as H. habilis and H. rudolfensis, i.e. approx. 1.8 million years ago. From a point of view of evolution, it had more advanced features incl. tools (the Acheuleanic culture). Feeding ecology in the genus Homo also resulted in more advanced social structure (food and activity distribution, etc.)