Pestrokrovečník Aporthopleura sanguinicollis (Coleoptera: Cleridae) je vzácný a rych-le mizející druh z řady zemí jižní a střední Evropy. Ze studia z lužních lesů jižní Moravy vy-plývá, že jde o výrazně stenoekní druh vázaný pouze na duby letní (Quercus robur) staré ně-kolik set let s měkkou a drolící se trouchnivou částí běli napadenou dřevotočem pestrým (Xestobium rufuvillosum), jehož vývojovými stadii se larvy pestrokrovečníka živí.

The Checkered Beetle (Aporthopleura sanquinicollis) is a rare and rapidly disappear-ing insect species known from many Central and Southern European countries. Moreover, only individual specimens are found. The author studied the beetle species in floodplain for-ests in southern Moravia. It was found that it exclusively inhabits the English or Pedunculate Oak (Quercus robur). The trees should be some centuries old and have partly decayed sap-wood infected by the Deathwatch Beetle (Xestobium rufuvillosum), since the Checkered Bee-tle´s larvae feed on the developmental stages of the latter.