Lužní lesy mají pro krajinu zcela mimořádný význam a záplavy nejsou pro ně výjimečnou událostí. Katastrofální povodeň v roce 1997 však byla zatěžkávací zkouškou (Poodří zadrželo 1,5 milionu m3 vody). Houby obsahují až 90 % vody, přemíra jim však škodí. Z reakce jednotlivých skupin hub lužního lesa na zaplavení vyplývá, že 100letá voda jim naopak prospěla, mnoho dříve vzácných druhů se stalo běžnými.

Foodplain forests are of great importance for the landscape and inundations represent an extraordinary event for their ecosystems. Nevertheless, the catastrophic flood in 1997 was a severe test (about 1.5 mil. m3 was retained in the Poodří area). In spite of the fact that the water content in fungi reaches up to 90%, the excess of water can be damaging to them. The results of an assessment of the reaction of different groups of foodplain forest fungi to inundation show that the hundred-year flooding was beneficial to them, as many rare species spread and became common.