V biotopech na rozhraní mírných (temperátních) a subtropických zeměpisných šířek se mohou lokálně nacházet biomy lesů vlhkého mezotermního klimatu, které se vyznačují velkou diverzitou druhů kapradin. Woodwardia radicans z čeledi Blechnaceae je ozdobná kapradina, která je pravděpodobně největším evropským druhem, v příznivých podmínkách mohou listy dorůstat až 3,8 m délky.

In biotopes at the boundary of temperate and subtropical latitudes, the biomes of moist mesothermal climate forests can be locally found, distinguished by a great diversity of fern species. The ornamental fern Woodwardia radicans from the family Blechnaceae is probably the tallest European species, the leaves of which can reach up to 3.8 m in length in favourable conditions.