Zábřežská vrchovina na Moravě je přírodovědně málo známé území. Přesto má ale řadu geologicky zajímavých míst i s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.

The Zábřeh Highlands in Moravia has been less known from a point of view of natural history. Nevertheless, it harbours a lot of geologically interesting sites as well as rare plant and animal species.