Kvaga (Equus quagga) z jižní Afriky byla popsána koncem 18. století, ale už za necelé století byla intenzivním lovem vyhubena, aniž by byla poznána její biologie. Poslední kvagy v přírodě vyhynuly pravděpodobně v 70. letech 19. stol. a poslední známá kvaga uhynula 12. srpna 1883 v Zoo Amsterodam.

The Quagga (Equus quagga) was described from South Africa in the late 18th century. During less a century, it became extinction due to over-hunting without knowledge of its bio-nomics. Probably, last quaggas in the wild became extinct in the 1870s and the very last indi-vidual died at the Amsterdam Zoo on 12 August 1883.