Vzácná masožravá rostlina - bublinatka Utricularia geminiloba má své biotopy v Brazílii, v pohoří Serra dos Orgaos. Roste na vlhkých žulových skalách prosvětlených míst deštného lesa (mata atlantica). První úspěšná kultivace jedné rostliny na celém světě se podařila v Botanické zahradě Liberec.

A rare carnivorous plant - bladderwort Urticularia geminiloba has its biotopes in Serra dos Orgaos, Brazil. The species grows on wet granite rocks, in clearings of what is called Atlantic Forest (mata atlantica). The Liberec Botanical Gardens (in North Bohemia) are the first place in the world where the plant has been successfully cultivated.