Žebratka bahenní (Hottonia palustris) je vytrvalá vodní rostlina z čeledi prvosenkovitých (Primulaceae), která se dokonale přizpůsobila životu v bahnitém prostředí. Z mnoha lokalit ČR již tato chráněná rostlina vymizela, o to zajímavější je její bohatý výskyt ve větším měřítku u Milotic v okolí Hustopeče n. Bečvou.

Hottonia palustris is a perennial water plant of the family Primulaceae, which is perfectly adapted to muddy water. This protected plant has disappeared from many localities in the Czech Republic, so the site near Milotice (vicinity of Hustopeče nad Bečvou), where numerous plants are growing, is very interesting.