Pod Orlickými horami v území křídové pánve se vyskytují prvohorní zkamenělá dřeva nahosemenných rostlin (araukarity), které mají primární původ v permských usazeninách. Diskutovány jsou možné cesty současného uložení v třetihorních usazeninách. Ve třetihorách byly splaveny miocenní řekou jihovýchodním směrem na sekundární ložiska a v mladších třetihorách až čtvrtohorách rozplaveny novými toky na současná nepůvodní naleziště.

Within a Cretaceous basin in the Orlické hory foothills (East Bohemia), fossil woods of gymnosperms occur which primarily originated from Permian sediments. The possible ways in which recent bedding took place in the Tertiary sediments are discussed in this article. In the Tertiary period, they were deposited by a Miocene river in the south-east direction on secondary deposits and in the later Tertiary (Neogene) and Quaternary periods they were distributed by new streams to recent Tertiary localities.