Akademie věd ČR zavedla od r. 2003 nové ocenění - čestnou medaili AV ČR Vojtěcha Náprstka za dlouholetou, systematickou a cílenou popularizaci vědy. Mezi prvními laureáty této ceny byla i dlouholetá někdejší šéfredaktorka časopisu Živa mgr. Šárka Orlíková.