Jsme svědky invaze řady druhů z různých kontinentů a vodní měkkýši nejsou výjimkou. Jejich společenstva v České republice se od konce 19. století obohatila o 8 nepůvodních druhů. Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů je nejvíce prokazatelné v posledních dvou desetiletích 20. století.

Numerous species from other continents arrived in the Czech Republic during the last century, and aquatic molluscs are no exception. Molluscan communities in the Czech Republic have been enriched by eight non-native species since the late 19th century. The expansion of non-native species is most visible in particular in the last two decades of the 20th century.