Zajímavě pojatý článek o půdních poměrech rozsáhlého území dunajské delty, které jsou podmiňující pro tamější typickou vegetaci a faunu (např. 2 200 druhů hmyzu, 125 druhů ryb, 315 druhů ptáků a 42 druhů savců).

This article deals in a special way with the soil conditions of a vast area of the Danube delta, which creates the appropriate conditions for the typical vegetation and fauna of this region (e.g. 2,200 insect species, 125 fish species, 315 bird species and 42 mammalian species).