Slunečnice, původem zejména ze Spojených států amerických, jsou rostliny pěstované v kultuře, přestože dekorativnost mnoha druhů je nepřehlédnutelná. V České republice se častěji můžeme setkat se třemi druhy - jednoletou Helianthus annuus, která je jednak okrasným druhem, ale také se pěstuje jako krmivo a pro svá olejnatá semena, vytrvalou H. tuberosus, široce rozšířenou v nižších nadmořských výškách zvláště střední Moravy a H.x laetiflorus v podhorských oblastech.

Sunflowers which are mainly native to the USA, are among those plants which are very rarely cultivated in spite of the high decorative value of many species. Only two species are common in the Czech Republic: the annual Helianthus annus, which is an ornamental plant but is also grown as a forage plant or for its oil seeds, and the perennial H. tuberosus, widely distributed at lower altitudes, especially in central Moravia.