Želva Mauremys leprosa obývá jihozápadní Evropu a severozápadní Afriku. V nedávné době bylo rozlišeno a popsáno několik poddruhů, většinou endemicky vázaných na lokální povodí řek izolované pouští nebo horami. Jsou adaptované na různou kvalitu a typ vodního prostředí. Článek porovnává několika různých lokalit v Maroku (Střední a Vysoký Atlas, Sahara) a přibližuje poddruh M. leprosa zizi.

The Spanish or Mediterranean Turtle (Mauremys leprosa) occurs in south-western Europe and north-western Africa, and some subspecies have recently been described. They mostly live in local river basins isolated by a desert or by mountain ranges and are adapted to various water habitat types. In this article, some sites of the turtle´s occurrence (the Atlas Mts. and the Sahara Desert) and the subspecies M. leprosa zizi are presented in more detail.