Vstavačovité (Orchidaceae) se svými asi 25 000 druhy jsou druhově nejbohatší čeledí rostlinné říše. Na území ČR a SR roste 13 druhů a poddruhů z rodu vstavač. Jedním ze zástupců je vstavač osmahlý (Orchis ustulata), jehož studium vyústilo v popis dvou poddruhů - v. o.pravý (subsp. ustulata) a v. o. letní (subsp. aestivalis), jejichž současná problematika biologie, ekologie a rozšíření je náplní článku.

The family Orchidaceae represents the richest family in the plant kingdom with its approximately 25,000 species. Thirteen species and sub-species are known in the Czech and Slovak Republics. Orchis ustulata is one of the least variable species, the study of which has resulted in the description of two sub-species - Orchis ustulata subsp. ustulata and O. ustulata sbsp. aestivalis. The article describes their biology, ecology and distribution.