Při sledování vývoje botanické ilustrace se dostáváme k realismu, který odpovídá přesnému vědeckému zobrazení. Novou reprodukční technikou ovlivňující celou vydavatelskou a uměleckou sféru se stala litografie. V českých zemích se botanická ilustrace začíná více rozvíjet ve 2. polovině 19. Století s nástupem takových osobností, jakými byl J. E. Purkyně, M. Opiz, J. Sachs a další.

Our survey of the development of botanical illustration brings us to Realism, which is well-suited to precise scientific illustration. Lithography came to be a reproduction technique which made itself felt throughout the world of art and publishing. In the Czech Lands, botanical illustration began to develop in the latter half of the 19th century with such notable figures as J. E. Purkyně, M. Opiz and J. Sachs.