Reakce buňky na infekci HIV, jednotlivé fáze odezvy na infekci v makroorganismu, výskyt subtypů HIV-1 v různých geografických oblastech i otázka diagnostiky a konstrukce účinné HIV vakcíny jsou tématem volného pokračování článku k výročí objevu HIV.

The reaction of a cell to HIV infection, individual phases of reaction to infection in a macroorganism, distribution of HIV-1 sub-types in different geographical regions, as well as diagnosis-related questions and the creation of an efficient HIV vaccine - these are the main themes of the second article published on the occasion of the anniversary of the discovery of HIV.